Adacta Rusija

Sava Re

Uvedba AdInsure non-life & life v zavarovalnice v regiji

Pozavarovalnica Sava, d.d. deluje na področju pozavarovanja že več kot trideset let in sodi med srednje velike pozavarovalnice na prostoru srednje in vzhodne Evrope. V okviru skupine deluje 11 zavarovalnic, ki so v letu 2010 zbrale 120 mio € premije.

O podjetju

Pozavarovalnica Sava, d.d. deluje na področju pozavarovanja že več kot trideset let in sodi med srednje velike pozavarovalnice na prostoru srednje in vzhodne Evrope. Pozavarovalne storitve nudijo domačim in tujim zavarovalnicam po vsem svetu. V preteklih petih letih so vstopili na zavarovalniški trg in svojo mrežo razširili na jugovzhodni Balkan ter oblikovali močno zavarovalniško skupino s svojimi hčerinskimi zavarovalnicami v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, na Kosovem in v Makedoniji. V okviru skupine deluje 11 zavarovalnic, ki so v letu 2010 zbrale 120 mio € premije.

Poslovni izziv

Skupina SavaRe je nastala predvsem na podlagi akvizicij Pozavarovalnice Sava v zavarovalniškem sektorju. Težava, s katero so se srečali, je bila heterogenost rešitev znotraj skupine na eni strani in neenotnost informacijskih sistemov v posameznih zavarovalnicah na drugi.

SavaRe je iskala moderno in celovito zavarovalniško rešitev, ki:

  • Nudi informacijsko podporo za življenjska in neživljenjska zavarovanja,
  • Je funkcionalno celovita, nudi podporo vsem procesom in bo zmanjšala število informacijskih rešitev v posamezni zavarovalnici,
  • Bo primerna za implementacije v okolju z različnimi jeziki in valutami,
  • Bo omogočala hitro implementacijo v primeru novoustanovljenih zavarovalnic.

Poslovni učinki uvedbe

Združljive rešitve v hčerinskih družbah na nivoju skupine prinašajo celo vrsto prednosti. Takšen sistem s konsolidacijo podatkov Pozavarovalnici Sava omogoča boljši pregled nad poslovanjem v odvisnih družbah na eni strani in možnost centralnega upravljanja in razvoja zavarovalnih produktov na drugi. Poleg tega enoten pristop omogoča večjo odzivnost in fleksibilnost pri nadaljnjem razvoju produktov in znižuje stroške pri vzdrževanju informacijskega sistema, saj se na takšen način niža verjetnost napak, informacijsko podporo pa je možno za vse procese in vse vrste zavarovanj upravljati centralno. Ne nazadnje konsistentni in konsolidirani podatki Pozavarovalnici Sava nudijo dobro osnovo za aktuarske in druge analize ter ustreznejše in hitrejše odločanje, s tem pa večjo donosnost poslovanja in zmanjševanje operativnih in drugih tveganj na drugi strani.

Uvedba v celotni skupini

Adacta je za Zavarovalnico Tilia, hčerinsko družbo SavaRe v Sloveniji, prenovila obstoječ informacijski sistem in na področju premoženjskih in drugih neživljenjskih zavarovanj uvedla rešitev AdInsure, ki je zagotovila enotno podporo za vse procese v zavarovalnici od prodaje, sprejema zavarovanj do obdelave polic, premijskega knjigovodstva, škod, pozavarovanja in provizioniranja. SavaRe se je po uspešni uvedbi sistema AdInsure v Zavarovalnici Tilia odločila uvesti LIFEBox, rešitev Adacte za podporo življenjskim zavarovanjem, v vseh svojih hčerinskih zavarovalnicah v regiji. Tako Sava životno osiguranje v Srbiji in Illyria Life na Kosovu uporabljata Adactino rešitev v poslovanju od leta 2008, Tilia pa je svoj sistem nadgradila s podporo življenjskim zavarovanjem 2010.

http://www.sava-re.si

Продукты:
AdInsure
ERP


Решения:
AdInsure Non-Life
AdInsure Life
Dynamics NAV


Отрасль:
Страхование

Размер организации:


Страна:
Slovenia