Adacta Rusija

Marche

Z rešitvijo poslovne inteligence Qlik do povečanja prodaje

Kako doseči nižji odpad materiala, bolj prilagojeno ponudbo, hitrejše in učinkovitejše poročanje in bolj optimizirano planiranje so bili izzivi, s katerimi se je spopadalo vodstvo podjetja Marche Gostinstvo. V podjetju so bili prepričani, da bi dobra in podjetju prilagojena poslovna analitika pomagala rešiti omenjene izzive ter jim omogočila doseganje boljših poslovnih rezultatov.

Marche Gostinstvo in poslovni izzivi

Marche Gostinstvo d.o.o. je del svetovnih verig Marche International AG in Mövenpick Holding AG. Glavna evropska trga sta Švica in Nemčija, kjer je Marche prepoznan po ponudbi kvalitetne in sveže pripravljene hrane.
V Sloveniji podjetje Marche Gostinstvo s 197 zaposlenimi ljudmi spada med večja podjetja na »SMB« področju. Uprava podjetja v Sloveniji šteje 2 člana, podjetje pa je pod nadzorom švicarskega predstavništva. Eden izmed izzivov, s katerim se vodstvo podjetja v Sloveniji vsakodnevno sooča je, kako lastnikom v tujini čim hitreje priskrbeti pomembne in relevantne informacije o poslovanju.

Poslovna usmeritev podjetja Marche Gostinstvo je, podobno kot v tujini, priprava in ponudba sveže in sezonske hrane, z velikim poudarkom na lokalno pridelani hrani. Večinoma lokalno in sveže pripravljeno hrano ponujajo v 16 restavracijah, lociranih ob slovenskem avtocestnem križu. V teritorialno majhni Sloveniji se ponudba hrane v restavracijah Marche bistveno razlikuje po mikro lokacijah – na štajerski avtocesti tako predstavljajo pomemben del ponudbe kremne rezine, na primorski avtocesti pa je ponudba različna glede na smer vožnje – v smeri proti Kopru tako prevladujejo zajtrki, v smeri proti Ljubljani pa kosila. Na poslovanje podjetja ima velik vpliv tudi sezonskost, saj imata najboljši poletni mesec in najslabši zimski mesec razliko v prodaji 1:6. V podjetju so se zavedali, da optimizacija nabave in ponudbe na posameznih lokacijah in v posameznih časovnih obdobjih (delovni teden – vikend, poletje-zima) lahko pomembno prispeva k optimizaciji proizvodnje in prodaje.

Iskanje optimalne rešitve

Tako kot v vsakem podjetju, ki je del mednarodne skupine, so tudi v podjetju Marche Gostinstvo poslovne in tehnološke rešitve, ki jih uporabljajo, centralizirane. Za glavno knjigo uporabljajo ERP rešitev SAP, na področju rešitev poslovne inteligence pa skupina uporablja SharePoint z vnaprej pripravljenimi »layouti« poročil. Lokalno je podjetje pred vpeljavo Qlik Sense rešitve uporabljalo Oracle rešitev poslovne inteligence, ki pa se je izkazala za preveč robustno in premalo agilno za fleksibilnost pri spremljanju in poročanju, kot so jo potrebovali.

V podjetju so po testni uporabi Qlik Sense Desktop aplikacije spoznali, da je Qlik Sense prava rešitev za omenjene poslovne izzive podjetja. Vodstvo Marche Gostinstva je skupaj z vodstvom BI oddelka Adacte pripravilo demonstracijo uporabe Qlik Sens-a z realnimi podatki, s katerimi podjetje operira. Z demonstracijo so uspeli prepričati nadrejene v tujini o prednostih vpeljave Qlik Sense rešitve v podjetje v Sloveniji. 

Qlik Sense so v Marche Gostinstvo začeli uporabljati vsega že nekaj dni po definiranju potreb

V podjetju so bili navdušeni nad zelo kratkim implementacijskih rokom – od dokončnega definiranja potreb pa do prve uporabe rešitve je preteklo zgolj 5 dni. Pomembno za hitro implementacijo je bilo tudi učinkovito sodelovanje Adactinega BI oddelka s podjetjem, ki skrbi za zunanjo IT podporo podjetja Marche Gostinstvo ter za vse »back-office« programe in blagajne. Združena ekipa je poskrbela za konsolidacijo vseh potrebnih baz in tabel. Za potrebe poslovnih analiz so uvozili podatke poslovnega izida od leta 2012 naprej, podatki o tekočem poslovanju pa se zajemajo z enim orodjem.

Rešitev Qlik Sense je prilagojena tako, da omogoča primerjavo med posameznimi konti, stroški in prihodki, med posameznimi proizvodnimi oz. prodajnimi enotami in željenim časovnim okvirom (ura, dan, sezona). Analiza pa je možna vse do nivoja posameznega produkta. Ker je rešitev povezana z dokumentnim sistemom, lahko vodstvo podjetja v vsakem trenutku vidi, od kje določen podatek v poročilu prihaja (možnost »drill-down« podatkov).

V podjetju kot prednost Qlik Sense rešitve izpostavljajo tudi izjemno prijazno uporabniško izkušnjo – uporaba je enostavna in posameznemu uporabniku omogoča, da sam ustvarja poročila na klik. Tako je od uporabnikov samih odvisno, kaj vse lahko pridobijo s Qlik Sense, saj lahko z rešitvijo najdejo odgovor na praktično vsako poslovno vprašanje. Omejitve ne vidijo v rešitvi, ampak v sposobnosti posameznika, da si postavlja prava vprašanja.

Uporabniki sami imajo možnost dodajati nove dimenzije in si tako pripravljati samostojna poročila na klik. Kot prednost sodelovanja z Adacto v Marche Gostinstvu navajajo tudi možnosti dodatnih izobraževanj za uporabnike Qlik Sense in QlikView orodij, ki jih organizira Adacta in ki uporabnika izobražujejo v smeri, da spozna številne analitične možnosti, ki jih orodja Qlik ponujajo.

Specifične prilagoditve rešitve gostinski panogi in poslovanju podjetja

V podjetju so želeli, da jim rešitev Qlik Sense dodatno omogoča še:

  • natančen pregled praznikov, ki imajo velik vpliv na poslovanje podjetja,
  • pregled gibanja prometa po avtocestah v realnem času, ki prav tako bistveno vpliva na dnevno gibanje prodaje v restavracijah Marche.

V podjetju Marche Gostinstvo imajo v okviru Qlik Sense rešitve pripravljene analize po meri, prilagojene specifikam industrije in podjetja: analize za posamezno prodajno mesto, časovna obdobja ter prilagojene analize za finančni in operativni kontroling.

Večkratno zmanjšanje časa za pripravo poročil in boljše poslovne odločitve

Podjetje Marche Gostinstvo po nekaj mesecih uporabe Qlik Sense rešitve izpostavlja sledeče prednosti:

  • hiter pregled nad rezultati v realnem času – v vsakem trenutku, vsak dan, vsako uro v podjetju spremljajo, koliko proizvoda je bilo prodanega in koliko odpisanega v vsaki izmed 16 restavracij po Sloveniji,
  • možnost »drill-down« podatkov, saj lahko uporabnik v vsakem trenutku vidi, iz kje prihajajo podatki, ki so vključeni v poročilo,
  • večkratno zmanjšanje časa za pripravo konsolidiranih poročil,
  • nazorna vizualna predstavitev podatkov ter možnost osveževanja podatkov znotraj grafikonov.

Poslovni učinek uvedbe Qlik Sense rešitve je 4 % rast prodaje v letu 2015

V letu 2015 v podjetju beležijo 4% rast prodaje, kar je v gostinski dejavnosti, v kateri poslujejo in ob fiksnih lokacijah, zavidljiva rast. V podjetju pripisujejo višjo rast v celoti temu, da jim sprotno spremljanje prodaje na vseh mikro lokacijah omogoča hitro prilagajanje ponudbe in zmanjševanje odpada materiala.

Nadgradnja rešitve Qlik Sense v prihodnosti

V letu 2016 v podjetju Marche Gostinstvo želijo nadaljevati z nadgradnjo Qlik Sense rešitve z dodatnimi opisi in pregledi. Konec leta 2016 bodo rešitev uvedli tudi v hčerinska podjetja na Hrvaškem, kjer bodo hkrati posodabljali celotno IT infrastrukturo.

http://www.marche-restaurants.com/si

Продукты:
BI

Решения:
Qlik

Отрасль:
Дистрибьюция и розничная торговля

Размер организации:
SMB

Страна:
Slovenia