Adacta Rusija

Linde Gas

Mednarodna uvedba Microsoft Dynamics NAV rešitve

Podjetje Linde, ki je sicer eno od večjih svetovnih uporabnikov rešitve SAP, je iskalo alternativo za enotno podporo svojih hčerinskih podjetji na novih trgih vzhodne Evrope in Azije. Izbora rešitve se je podjetje lotilo z inventuro obstoječih poslovnih sistemov in ugotovilo,da v Avstraliji, Sloveniji, na Hrvaškem in Srbiji uporablja rešitev Microsoft Dynamics NAV, ter da za slednje skrbi skupina Adacta.

O podjetju

Münchenski Linde Gas je vodilno svetovno podjetje na področju proizvodnje in distribucije industrijskih, procesnih in drugih specialnih tehničnih plinov. Proizvodi ali storitve podjetja lahko najdemo v praktično vsaki industriji v več kot 100 državah sveta. Podjetje letno ustvari preko 11 milijard evrov prihodkov.

Poslovni izziv

Podjetje Linde, ki je sicer eno od večjih svetovnih uporabnikov rešitve SAP, je iskalo alternativo za enotno podporo svojih hčerinskih podjetji na novih trgih vzhodne Evrope in Azije. Izbora rešitve se je podjetje lotilo z inventuro obstoječih poslovnih sistemov in ugotovilo, da v Avstraliji, Sloveniji, na Hrvaškem in Srbiji uporablja rešitev Microsoft Dynamics NAV, ter da za slednje skrbi skupina Adacta. Na osnovi tega je podjetje Linde povabilo Adacto k sodelovanju pri razvoju korporativne rešitve Microsoft Dynamics NAV. Vsebinsko naj bi korporativna rešitev pokrivala:

  • Logistično upravljanje in sledenje kontejnerjev, v katerih se plini večinoma distribuirajo
  • Cenike in sistem zaračunavanja najema kontejnerjev
  • Upravljanje projektov instalacije večjih industrijskih rezervoarjev za skladiščenje plina pri naročnikih
  • Enoten sistem računovodskih nastavitev in poročanja
  • Poenotenje poslovanja hčerinskih podjetji

Poslovni učinki uvedbe

Z nadgraditvijo standardne rešitve MicrosoftDynamics NAV za potrebe svojega specifičnega poslovanja je podjetje Linde pridobilo enakovredno alternativo rešitvi SAP. Rešitev Microsoft Dynamics NAV je še posebej primerna za podporo manjših in rastočih hčerinskih podjetji, ter podjetji, kjer SAP nima ustrezne svetovalne podpore. Linde razmišlja tudi o zamenjavi rešitve SAP z rešitvijo Microsoft Dynamics NAV v nekaterih državah, saj so stroški uvajanja, interne podpore in vzdrževanja neprimerno nižji. V sodelovanju s partnersko mrežo Partner Power in lokalnimi partnerji smo rešitev do sedaj imlementirali v preko 20 državah vzhodne Evrope, Severne Afrike in Jugovzhodne Azije.

http://www.linde-gas.com/en/index.html

Продукты:
ERP

Решения:
Dynamics NAV

Отрасль:
Изготовление
Сервисы


Размер организации:
Large

Страна:
Multi Country
Slovenia
Croatia
Serbia