Adacta Rusija

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Qlik pomaga pri učinkoviti analizi in vrednotenju rezultatov

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo je bil postavljen pred izziv, kako učinkovito analizirati rezultate za strokovne analize antibiogramov ter jih zelo podrobno ovrednotiti s finančnimi podatki, ki se nahajajo v različnih ERP sistemih.

O projektu

V projektu so bili izdelani skupni pregledi, ki služijo analizam vodstvenega kadra (vodji Inštituta in vodjem laboratorijev) za sprotno odločanje o ukrepih, ter podrobne strokovne analize, ki služijo kot podpora odločanju o ukrepih preventivnega in kurativnega zdravstva strankam Inštituta (UKC Ljubljana s svojimi klinikami, ZD Ljubljana, onkološki inštitut itd.).

Poslovni učinki uvedbe Qlik rešitve

V 2 mesecih izdelana fleksibilna in enostavno uporabna aplikacija, ki že v osnovi preseg iskane funkcionalnosti bistveno dražje in manj fleksibilne aplikacije, izdelane s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

http://www.imi.si

Продукты:
BI

Решения:
Qlik

Отрасль:
Другие

Размер организации:
Micro

Страна:
Slovenia