Adacta Rusija

Eles

Eles - izboljšan vpogled v poslovanje za slovenskega operaterja prenosnega omrežja

Javno podjetje ELES je uporabljalo interno razvit informacijski sistem, ki so ga razvijali več kot 20 let. Rešitev vodstvu podjetja ni več zagotavljala pravih informacij, saj je bilo težko priti do pravih podatkov, ki niso bili dobre kakovosti. Postopek pridobivanja pravih in želenih informacij je bil tako zelo zamuden. ELES se je zato odločil za strateško vpeljavo poslovno-informacijskega sistema Microsoft Dynamics AX. Vpeljali so ga s pomočjo podjetja Adacta, ki je sodelovalo pri celotni uvedbi.

»Prej je bilo poslovanje podprto s papirnatimi obrazci, zdaj pa smo na dobri poti zagotavljanja transparentnega vpogleda v poslovanje. Ustvarili smo pogoje za izboljšan vpogled v poslovanje, da lahko začnemo razumevati in delovati drugače. Na primer, vsak račun je sedaj povezan s projektom in spremljanje projektov poteka na popolnoma drugačen način, saj lahko bistveno bolj enostavno prihajamo do informacij.«

Venčeslav Perko, Direktor področja za informatiko in telekomunikacije, ELES

V podjetju so z uvedbo pridobili bistveno boljši vpogled v poslovanje in hitrejši dostop do informacij, prav tako pa s pridom izkoriščajo tudi možnosti načrtovanja in poslovnega obveščanja.

Stanje

Javno podjetje ELES, d.o.o. ima izključno pravico za opravljanje javne službe dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja na območju Republike Slovenije. Ustanovitelj in edini lastnik družbe je država. Kot sistemski operater družba predstavlja vez med proizvodnjo in distribucijo električne energije ter predstavlja ključen del slovenskega energetskega sistema.

Podjetje ELES je uporabljalo lasten informacijski sistem za podporo poslovanju, ki je bil plod več kot 20 let razvoja. Temeljil je na podatkovni zbirki Oracle in aplikacijski platformi Oracle Forms.

»Sistem je bil izjemno prilagojen obstoječim procesom in načinu dela uporabnikov, vendar preprosto ni zagotavljal celostne informacijske podpore in pogleda na poslovanje,« je povedal mag. Venčeslav Perko, Direktor področja za informatiko in telekomunikacije.

Vodstvo podjetja je želelo sistem, ki bi pravočasno zagotavljal prave informacije, zaradi česar so leta 2010 sprejeli prve načrte za uvedbo poslovno-informacijskega sistema (ERP). Sprva je podjetje načrtovalo razvoj lastnega sistema na podlagi arhitekture SOA, vendar so se kasneje odločili za nakup in uvedbo že pripravljene rešitve.

Podjetje je rešitev izbiralo z javnim naročilom, na katerem so nastopili ponudniki rešitev Microsoft Dynamics AX in SAP.

Rešitev

Projekt vpeljave se je začel maja 2012 in končal 1. junija 2015. Z novim sistemom so v podjetju podprli vse vsebine, ki so bile podprte v starem sistemu.

»V starem sistemu so bili procesi podprti z informacijskim sistemom, ki je služil za vnos podatkov, procesi pa so se vodili na osnovi uporabe papirnatih obrazcev in formularjev,« je pojasnil Perko. »S sistemom Microsoft Dynamics AX smo digitalno podprli procese in uvedli sodoben podatkovni sistem s sodobnimi podatkovnimi modeli.«

Med vpeljanimi moduli so saldo konti, glavna knjiga, letno načrtovanje in spremljanje stroškov in prihodkov, osnovna sredstva, bančno poslovanje, finančno poslovanje, človeški viri, plače, nabava, podpora javnim naročilom, tehnična sredstva, podpora avtoparku, energetsko knjigovodstvo in prodaja ter trženje in zaračunavanje storitev.

Microsoft Dynamics AX je integriran tudi s sistemom Maximo, ki se uporablja za podporo vzdrževanju omrežja in izvajanje vzdrževanja, za procesno podporo projektom in upravljanje z informacijskimi in komunikacijskimi storitvami in infrastrukturo. Integracija je izvedena na ravni sinhronizacije potrebnih podatkov ter uporablja skupne šifrante in omogoča sinhronizacijo osnovnih sredstev med obema sistemoma.

Prednosti

ELES je z uvedbo rešitve Microsoft Dynamics AX uspešno zagotovil podporo večjemu delu poslovnih procesov in jih prenesel v digitalno obliko. Na ta način so izboljšali vpogled v poslovanje in vzpostavili osnovo za zagotavljanje potrebnih podatkov, ki jih potrebujejo za odločanje.

»Prej je bilo poslovanje podprto s papirnatimi obrazci, zdaj pa imamo transparenten vpogled v poslovanje,« je povedal Perko. »Pridobivamo vse boljši vpogled v poslovne dogodke v podjetju in kdo izvaja določene naloge, tako da imamo odličen vpogled v poslovanje. Sedaj je vsak račun povezan s projektom in spremljanje projektov poteka na popolnoma drugačen način, saj lahko bistveno bolj enostavno prihajamo do informacij.«

V podjetju želijo sedaj še nadgraditi in razširiti sistem ERP na nova področja ter še bolj optimizirati poslovanje.

Prilagodljivost je kot ključno prednost poslovno-informacijskega sistema Microsoft Dynamics AX izpostavil tudi Iztok Juvan, vodja področja AX rešitev v podjetju Adacta. »Prilagodljiva zasnova rešitve Microsoft Dynamics AX je našim razvijalcem omogočila učinkovito izvedbo integracij in razvoj specifičnih funkcionalnosti, kot je, na primer, obračun uporabe omrežja.«

ELES je pričel s pridom izkoriščati tudi že vgrajene možnosti za poslovno obveščanje in načrtovanje poslovanja. »Uporaba poslovnega obveščanja je nov strateški cilj, ki smo si ga zastavili za naslednje obdobje,« je povedal Perko. »Želimo namreč še razširiti uporabo poslovnega obveščanja in zagotoviti informiranje in poročanje ter dobro osnovo za pravočasno in pravilno poslovno odločanje.«

http://www.eles.si

Продукты:
ERP

Решения:
Dynamics AX

Отрасль:
Энергетика

Размер организации:
Large

Страна:
Slovenia