Adacta Rusija

Cablex

Mednarodna skupina izboljšala postopke načrtovanja proizvodnje

Skupina Cablex je potrebovala enoten informacijski sistem za poenotenje poslovanja v 8 podjetjih v Evropi in na Kitajskem. Izbrali so rešitev Microsoft Dynamics AX 2012, ki so jo vpeljali s podporo podjetja Adacta. Podjetje je z novo rešitvijo uspelo vodstvu zagotoviti kakovostne informacije v realnem času, ki podpirajo podrobno načrtovanje vseh vidikov proizvodnje za najbolj konkurenčen nastop na trgu. Prav tako je podjetje izboljšalo zanesljivost informacijskega sistema, zmanjšalo stroške in povečalo učinkovitost internih postopkov pri poslovanju med podjetji v skupini.

Stanje

Cablex Group je sistemski razvijalec in dobavitelj kabelskih snopov, plastičnih in silikonskih delov ter različnih mehanskih sklopov. Zaposluje 1800 ljudi v 8 proizvodnih enotah v Sloveniji, Srbiji, na poljskem, v Turčiji in na Kitajskem, stranke podjetja pa so vodilni proizvajalci s področij bele tehnike, avtomobilizma in drugih področij.

Že leta 2008 je podjetje v svoje poslovanje vpeljalo rešitev Microsoft Dynamics AX 2009, s katero so nadomestili interno razvite lokalne rešitve v posameznih državah. S stalno rastjo podjetja in širitvijo v nove države pa je vodstvo podjetja začelo razmišljati o nadgradnji na novo različico.

»Če želimo v vseh državah poslovati učinkovito in odzivno, potrebujemo enoten informacijski sistem in enotna načela poslovanja,« je povedal Mirko Hudovernik, direktor področja informacijskih tehnologij v skupini Cablex. »Z obstoječo rešitvijo smo imeli podprte poslovne in komercialne procese, vendar smo potrebovali tudi knjigovodstvo in plače, saj je le tako mogoče vodstvu zagotoviti ažurne informacije, ki jih potrebuje za odločanje.«

Ker so različna podjetja uporabljala različne tehnologije, je to onemogočalo pridobivanje pravočasnih in kakovostnih informacij, zaradi česar je bila konsolidacija informacijskega sistema v različnih državah na prvem mestu med cilji prenove.

V podjetju so pregledali različne poslovno-informacijske sisteme ter se odločili za Microsoft Dynamics AX 2012 R2 in sodelovanje s partnerjem Adacta, ki je rešitev AX 2009 uspešno implementirala že leta 2008. Pomemben dejavnik je bila tudi mednarodna usmerjenost rešitve Dynamics AX, ki je prilagojena zakonodajnim zahtevam v različnih državah.

Rešitev

Cablex je vpeljavo rešitve izpeljal v več korakih. Najprej so rešitev vpeljali na sedežu podjetja v Sloveniji, kasneje pa še v matičnih podjetjih v Srbiji, na Poljskem, v Turčiji in na Kitajskem. Ob tem je podjetje vzpostavilo visoko razpoložljiv podatkovni center ter rezervno lokacijo, ki zagotavlja neprekinjeno poslovanje tudi v primeru izpada primarne lokacije.
Podjetje je vpeljalo širok nabor modulov in funkcionalnosti – od podpore proizvodnji in oskrbovalne verige do nabave, trženja, kadrov in finančnega poslovanja. Prav tako je Cablex vpeljal rešitve za poročanje in mikronačrtovanje proizvodnje.

»Seveda smo uvedli določene prilagoditve glede na našo dejavnost,« je pojasnil Hudovernik. »Na primer, pomemben dejavnik v našem poslovanju je cena bakra, zaradi česar je pomembno, da imajo v nabavi vpogled v trende cen ter statistične podatke, saj se lahko tako bolje odločajo o nabavi te za nas izredno pomembne surovine.«

Prednosti

Z uvedbo enotnega informacijskega sistema v vseh podjetjih v skupini Cablex ima vodstvo podjetja na razpolago bistveno bolj zmogljiva orodja za načrtovanje. S centraliziranim načrtovanjem lahko namreč vodstvo določi, v kateri državi se bodo izpolnjevala določena naročila. Odločitev temelji na izračunanih stroških dela, transporta in drugimi ter trendih prodaje in drugih dejavnikih. Podprta je tudi možnost elektronskega naročanja.

Prav tako lahko vodstvo sedaj spremlja učinkovitost posameznih proizvodnih enot v posameznih državah, kjer je Cablex prisoten. To je rezultat poenotene informacijske rešitve v vseh podjetij, kar zagotavlja enotne in točne podatke, ki so na voljo v realnem času in vodstvu omogočajo hiter in preprost dostop do podatkov o poslovanju. 

Pomembna prednost so tudi nižji stroški, saj je podjetje z uvedbo centraliziranega informacijskega sistema, do katerega podružnice dostopajo na daljavo z oddaljenimi namizji, odpravilo stroške vzdrževanja strežniških infrastruktur na posameznih lokacijah v različnih državah.

Znižanje stroškov je tudi rezultat elektronskih transakcij med podjetji v skupini, ki sedaj ne zahtevajo več papirnatih postopkov, temveč prenosi in komunikacija potekajo v elektronski obliki. Seveda to pomeni tudi manj ročnega dela in napak ter višjo učinkovitost in storilnost zaposlenih, ki se lahko osredotočijo na pomembnejše naloge.

Skupina Cablex je z uvedbo rešitve Microsoft Dynamics vodstvu in zaposlenim zagotovila prave informacije v pravem trenutku. Z informacijskim sistemom so pokrili celotno poslovanje, zagotovili informacijsko podporo najbolj ključnim procesom ter obenem postavili platformo za širitve v prihodnosti.

 

http://www.cablex.si

Продукты:
ERP

Решения:
Dynamics AX

Отрасль:
Изготовление

Размер организации:
Enterprise

Страна:
Multi Country
Slovenia
Serbia
Poland
Turkey
China