Adacta Rusija

Adriatic Slovenica

QlikView prinaša več učinkovitosti pri analizi podatkov

AdriaticSlovenica se je odločila, da obstoječo BI (business intelligence) rešitev, ki ni zagotavljala ustreznih rezultatov nadomesti z novo rešitvijo, ki bo temeljila na rešitvi QlikView in Adactinem modelu skladišča podatkov za zavarovalništvo (AdInsure).

O podjetju

AdriaticSlovenica, zavarovalna družba d.d. je slovenska zavarovalnica, ki je nastala z združitvijo dveh uglednih slovenskih zavarovalnic. Je sodobna zavarovalnica, ki se na temelju etičnih in profesionalnih načel uspešno in učinkovito razvija ter stremi po odličnosti v zavarovalniško-finančnih storitvah. Razvejana tržna mreža 9 poslovnih enot v vseh slovenskih regijskih središčih in 157 prodajnih mest zagotavlja, da so zavarovalne storitve AdriaticaSlovenice vedno dosegljive vsem zavarovancem, tako pri sklepanju zavarovanj kot ob reševanju škod. Zavarovalnica ima dovoljenje za neposredno opravljanje zavarovalnih poslov v vseh članicah EU. Zavarovalnica AdriaticSlovenica je z letno obračunanimi zavarovalniškimi premijami v višini 260 milijonov EUR med vodilnimi zavarovalniškimi družbami v Sloveniji.

Poslovni izziv

Ob združitvi se je zavarovalnica soočila s heterogenimi informacijskimi sistemi, ki niso zagotavljali preglednosti in kakovosti informacij. Informacije so bile razpršene v petih različnih informacijskih sistemih in so bile le v zelo omejenem obsegu na voljo za analizo. Sprejemanje odločitev je bilo oteženo, zavarovalnica zaradi tega ni mogla sprejemati kakovostnih in pravočasnih odločitev. AdriaticSlovenica se je odločila, da obstoječo BI (business intelligence) rešitev, ki ni zagotavljala ustreznih rezultatov nadomesti z novo rešitvijo, ki bo temeljila na rešitvi QlikView in Adactinem modelu skladišča podatkov za zavarovalništvo (AdInsure). 

Poslovni učinki

Uvedba rešitve QlikView je povezala razpršene informacijske sisteme v enoten sistem poročanja, ki je vsem uporabnikom omogočili hiter, učinkovit in enostaven način analiziranja podatkov iz vseh sistemov zavarovalnice od leta 1994 dalje. Uporabniki na vseh nivojih so tako pridobili možnost pravočasnega pregledovanja in ad-hoc analize vseh podatkov; od pregleda polic, zavarovanj, premij, škod in drugih relevantnih kategorij podatkov (z možnostjo vrtanja do nivoja zavarovalnih polic, škodnih spisov in drugih podrobnih podatkov) do analize dobičkonosnosti strank, tveganja, segmentacije, različnih računovodskih analiz ipd.

Rešitev QlikView se zelo uspešno uporablja tudi v fazi identifikacije ciljih skupin za različne trženjske akcije. Uporabniki s postavljanjem finančnih in demografskih kriterijev ter oblikovanjem zahtevanega zavarovalnega portfelja interaktivno oblikujejo skupine uporabnikov, ki jih lahko nagovorijo s specifično ponudbo in tako povečajo uspešnost marketinških akcij. 

Adriatic Slovenica ocenjuje, da sta uspešna uporaba sistema BI z rešitvijo QlikView in kakovost odločitev, ki jih je omogočil sistem, močno pripomogla k dobremu poslovnemu rezultatu že v prvem letu uporabe. BI se je zato razvil v enega izmed ključnih sistemov za zagotavljanje uspešnosti poslovanja in razvoj konkurenčnih prednosti.

Koristi uvedbe QlikView rešitve

  • Omogočeno sprotno spremljanje realizacije
  • Lažja priprava podatkov, ki se uporabljajo za izvajanje tržnih akcij
  • Poslovni uporabniki si sami izdelujejo različne analize (analize za ocenjevanje dobaviteljev, za ocenjevanje rizičnosti strank, ipd)
  • Učinkovit pripomoček pri nadzoru izvajalcev zdravstvenih storitev
  • Priprava poročil ne obremenjuje več transakcijskih sistemov
  • Ležje odkrivanje anomalij v transakcijskih podatkih

 

http://www.adriatic-slovenica.si/

Продукты:
BI
ERP


Решения:
Dynamics NAV
Qlik


Отрасль:
Страхование

Размер организации:
SMB

Страна:
Slovenia