Adacta Rusija

Triglav

Uvedba AdInsure v zavarovalnice v skupini

Skupina Triglav je največja zavarovalniška skupina v južno-vzhodni Evropi. Prisotna je v 8 državah in zaposluje 5.360 ljudi. S svojimi hčerinskimi družbami letno zbere več kot milijardo Evrov premije. Sodeluje z vsemi najpomembnejšimi pozavarovalnicami na svetu, s strani velikih evropskih zavarovalnic pa je pooblaščena za likvidacijo tujih škod v Sloveniji.

Skupaj s strokovnjaki Zavarovalnice Triglav je skupina Adacta razvila in uvedla nov poslovno-informacijski sistem za podporo vseh poslovnih procesov v zavarovalnici na delu premoženjskih zavarovanj.

O podjetju

Skupina Triglav je največja zavarovalniška skupina s sedežem v regiji. S svojimi hčerinskimi družbami poleg Slovenije posluje tudi na Češkem, Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji ter Črni gori in letno zbere več kot milijardo Evrov premije. Sodeluje z vsemi najpomembnejšimi pozavarovalnicami na svetu, s strani velikih evropskih zavarovalnic pa je pooblaščena za likvidacijo tujih škod v Sloveniji. Zavarovalnico Triglav odlikujejo znanje, izkušnje in finančna moč, kakršne ne more ponuditi nobena druga zavarovalnica v regiji. Že 100 let skrbi za zavarovanje vedno novih generacij in njihovega imetja, ter za zavarovanje premoženja številnih podjetij, ki jim tako zagotavlja ekonomsko trdnost in varnost.

Poslovni izziv

Informacijski sistem v Zavarovalnici Triglav je sestavljalo veliko število informacijskih rešitev, ki so bile med seboj nepovezane. Zavarovalnica je iskala celovito rešitev, ki bi omogočila enoten pogled na zavarovanca in povečanje avtomatizacije poslovanja. Triglav se je oziral po tujih »out of the box« rešitvah, ki pa so le v omejenem obsegu pokrivale specifike našega poslovnega okolja, so bile namenjene vodilnim svetovnim zavarovalnicam in cenovno neprimerne. Na podlagi spoznanj do katerih je Zavarovalnica Triglav prišla pri iskanju nove rešitve so se odločili za razvoj skupaj z Adacto in na obstoječem konceptu sistema AdInsure. Poleg tega so se odločili, da AdInsure uvedejo tudi v vse hčerinske zavarovalnice v regiji.

Poslovni učinki uvedbe

Z novo rešitvijo je Skupina Triglav:
>> modernizirala in poenotila informacijske sisteme v svojih zavarovalnicah,
>> povečala informacijsko odzivnost pri uvajanju novih zavarovalnih produktov na vse bolj konkurenčnih tržiščih,
>> povečala nivo informacijske avtomatizacije procesov in s tem znižala operativne stroške poslovanja.
Konsistentni in konsolidirani podatki na nivoju skupine Zavarovalnici Triglav nudijo dobro osnovo za aktuarske analize ter ustreznejše odločanje, s tem pa zmanjševanje operativnih in drugih tveganj.

Uvedba sistema v celotni skupini

Skupaj s strokovnjaki Zavarovalnice Triglav je skupina Adacta razvila in uvedla nov poslovno-informacijski sistem za podporo vseh poslovnih procesov v zavarovalnici na delu premoženjskih zavarovanj. Rešitev je uvedena v Zavarovalnici Triglav v Ljubljani in Triglav Osiguranju v Zagrebu, projekt uvedbe pa teče v Triglav Kopaonik v Beogradu in v Triglav Krajina Kopaonik v Bosni in Hercegovini. V sklopu projekta centralizacije računovodstva v Zavarovalnici Triglav v Ljubljani je Adacta uvedla tudi računovodsko rešitev Microsoft Dynamics in prevzela vodilno vsebinsko vlogo pri tem projektu.

http://www.triglav.si

Продукты:
AdInsure
ERP


Решения:
AdInsure Non-Life
Dynamics NAV


Отрасль:
Страхование

Размер организации:
Enterprise

Страна:
Multi Country
Slovenia
Croatia
Serbia
Macedonia
Bosnia and Herzegovina